تبلیغات
هادی اندیشه - بیست سخن نغز از علی (ع)
علی (ع) فرمودند: کسی که خود راگرامی دارد،هوا وهوس را خوار شمارد.

بیست سخن نغز از علی (ع)

سه شنبه 28 اردیبهشت 1389 12:03 ق.ظ

نویسنده : ali m
ارسال شده در: کلام دوست ،

کسی که کردارش اورا به جایی نرساند افتخارات خاندانش اورا به جایی نخواهد رساند.

آن کس که آرزوهایش طولانی است کردارش نیز ناپسند است.

بهترین بی نیازی ترک آرزوهاست.

زبان عاقل درپشت قلب اوست،وقلب احمق درپشت زبانش قرار دارد.

دل های مردم گریزان است ،به کسی روی آورند که خوشرویی کند.

گناهی که تورا پشیمان کند ،بهتر از کارنیکی است که تورا به خود پسندی وادارد.

پیروزی در دوراندیشی ،ودوراندیشی دربه کارگیری صحیح اندیشه ،واندیشه ی 

 صحیح به راز داری است.

عیب تو تا آنگاه که روزگار باتو هماهنگ باشد پنهان است.

هیچ ثروتی چون عقل وهیچ فقری چون نادانی نیست، هیچ ارثی چون ادب وهیچ

پشتیبانی چون مشورت نیست.

قناعت ثروتی است پایان ناپذیر.

آن کس که تورا هشدار داد مانند کسی است که تورا مژده داد.

زبان تربیت نشده مانند درنده ای است که اگر رهایش کنی می گزد.

ثروت ریشه ی شهوت هاست.

از دست دادن دوستان ،غربت است.

از داست دادن حاجت ،بهتر از درخوست کردن از نااهل است.

از بخشش اندک شرم مدار که محروم کردن،ازآن کمتر است.

عفت ورزیدن زینت فقر، وشکر گزاری زینت بی نیازی است.

چون عقل کامل گردد، سخن اندک شود.

ارزش هر کسی به اندازه ی دانایی وتخصص اوست.

خوبیدن با یقین ،برتر از نماز گزاردن با شک وتردید است.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -